Kalite Politikamız

Dünya standartlarında teknolojik, kaliteli, çevreci ürün ve hizmet sunmak, mükemmelliğe yaklaşmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için esas aldığımız kriterler;

– İnsan iş emniyetine yönelik kaliteli ürün ve hizmet sunmak,
– Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar bütünlüğünü sağlamak,

– “ÖNCE KALİTE” anlayışı ile iş dünyasına fayda ve hizmet sunmak,
– Gelişmeye ve değişime açık olmayı ilke edinmek,
– Verimli çalışmak ve katma değer yaratmak,
– Ekip çalışmaları ile tüm çalışanlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmesini ve etkin katılımını sağlayarak dinamik ve sinerjik bir çalışma ortamı oluşturmak, dolayısıyla süreçlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun olarak geliştirmek,
– Toplam kalite anlayışı ilkesine bağlı kalarak kalitemizi sürekli iyileştirmek,
– Yaşadığımız doğal çevreyi her türlü olumsuz etkenden korumak ve bu kapsamda çevreyi korumaya yönelik en uygun malzeme ve teknolojileri seçmek,
– Mükemmelliği ve yaşam boyu eğitimi hedeflemek.

Bu ilkeler doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmek için tüm çalışanlarıyla dürüstlük ve güven içerisinde hareket ederek, müşterilerine en uygun çözümler sunmayı taahhüt eder.